نشانه های حسود

 نشانه های حسود

نشانه های حسود

امام صادق عليه ‏السلام:
لقمان به پسرش گفت:
حسود، سه نشان دارد:
1 ـ پشت سر غيبت مى‏ كند،
2 ـ رو در رو، تملّق و چاپلوسى مى ‏كند،
3 ـ و در مصيبت و گرفتارى، زبان به شماتت مى‏ گشايد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟