قابل توجه همسران

 قابل توجه همسران

قابل توجه همسران...

امام علی علیه السلام:

سبب دشمنی و کینه توزی، مجادله زیاد است.

میزان الحکمه، ج10، ص508


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟