من همیشه به مردهای جوان توصیه می‌کن

من همیشه به مردهای جوان توصیه می‌کن

من همیشه به مردهای جوان توصیه می‌کنم، که شما در معاشرت با نامحرم و "حتی محارم" کاری نکنید و حرفی نزنید که زنانِ خود را وادار به حسادت کنید .به دختران جوان هم سفارش می‌کنم، که در برخورد با "مردهای بیگانه"، کاری نکنید و حرفی نزنید که حسّ حسادت و غیرت شوهرانشان را تحریک نمایند.

این حسادتها بدبینی می‌آورد و پایه‌های محبّت را سُست می‌کند و از ریشه می‌سوزاند.

مقام معظم رهبری؛ خطبه عقد 10/9/79


این توصیه بالا خیلی مهمه،که اگر رعایت بشه بیشتر مشکلات حل میشه


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟