سوال:سلام؛ گاهی خواهر و یا ما

سوال:
سلام؛ گاهی خواهر و یا مادرم از برخورد و رفتارهای همسرم ناراحت می شوند. بنده گفته ام که اگر همسرم در پیش روی من بی احترامی کرد، بعداً خودم با ایشان در میان گذاشته و توبیخ می کنم. ولی اگر ندیدم، کلام شما را منتقل نمی سازم. خودتان اگر خواستید کاری بکنید و حرفی را در مقابل بزنید، به بنده ارتباطی ندارد مگر اینکه در پیش روی بنده گفته شود که در این صورت بنده از خانمم حمایت می کنم. آیا این بیان درست است یا به گونه ی دیگر در مقابل بی احترامی هایی که به خانواده ی من از طرف همسرم می شود باید عکس العمل نشان دهم. چه کار هایی را که من می بینم و یا نمی بینم ولی از دیگران می شنوم.

پاسخ:
اولاً باید به خانم و خانواده تان یاد بدهید میل شما این است که یک رابطه عاطفی عمیق بین آنها ببینی. باید یادشان بدهی با بدگویی از همدیگر پیش من قربی ندارید. یادشان بده من آن کسی را خیلی دوست دارم و می پسندم که به دیگری محبت کند حتی اگر محق نباشد. به مادر بگو اگر می خواهی مرا خوشحال و مسرور کنی به همسرم خدمت کن و همین حرف را به خواهر و همسر هم یاد بده. وقتی از رفتار زشت دیگری برایت گزارشی آوردند، گزارش آورنده را توبیخ کن و بگو وقتی پیش من عزیز می شوی که خبر لطفت به دیگری را برایم بیاوری. بدترین کار واگذاری مادر و خانواده و زن به همدیگر است. اینکه بگویی بروید خودتان بین خودتان مسئله تان را حل کنید، ابتدای جنگ مصیبت است.

برعکس باید یاد بدهی تحت هیچ عنوان با هم برخوردی نداشته باشید و یادشان بده معبر ورود خانواده و زن به یکدیگر، تو هستی و باید دلخوری و رنجهایشان را از هم، پیش تو بیاورند و تو نیز بودن آنکه موضعی در برابر دیگری و تایید شکایت کننده بگیری، ضمن بیان موضوع بالا که توضیحش را دادم، نشان بدهی شنیدی و خودت تصمیم میگیری چه موضعی داشته باشی. و اجازه نده موضعت را آنها تعیین کنند که با او فلان کن و بهمان کن.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟