امام علی علیه السلام:وحشتناکت

امام علی علیه السلام:وحشتناکت

امام علی علیه السلام:
وحشتناکترین تنهایی، خودپسندی است.

میزان الحکمه، ج۷، ص۴۶


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟