سلام، من و همسرم زیاد گوشی دست میگیر

سلام، من و همسرم زیاد گوشی دست میگیریم ،باهم قرار گذاشتیم شبا که ایشون از سرکار میان و باهم هستیم فقط نیم ساعت وقت داریم از گوشیمون استفاده کنیم. اینطوری خیلی بهتر شده


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟