نور ساطع شده از موبایل قبل از خواب م

نور ساطع شده از موبایل قبل از خواب م

نور ساطع شده از موبایل قبل از خواب میزان ترشح هورمون ملاتونین که در خواب مؤثر است ودر شب به بالاترین میزان خود میرسد را پایین می آورد وسبب اختلال در خواب می شود.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟