علائم روانی خانم ها در زمان پریود:

علائم روانی خانم ها در زمان پریود:

تحریک پذیری :
اساسی ترین علامت است. زن خیلی به تلنگری در جریان پریود و نزدیک به آن التهاب روانی نشان میدهد. امکان دارد موضوع ساده ای باشد، حتی برای محبت کردن آرام به پشتش زدن، "آدم باش، این چه کاری هست که میکنی؟ "یه هو این علامت را نشان میدهد. مرد هم میگوید من که داشتم لطف میکردم، بعد هم شاکی میشود. تحریک پذیری بالا هست. مثله اینکه شما روی یک دستگاه خاصی کار میکنید مراقب هستید این جوشی که دارید میدهید پس و پیش نشود. خانم بیاید بزن به شانه ات بگوید چطوری علی آقا؟ خب چه واکنشی نشان میدهید در آن شرایط تحریک؟
خیلی از خانم ها رفتارهایی که مدعی هستند قصدشان نبوده و بعد می آیند از مرد عذر می خواهند و مرد شاکی میشود به همین قضیه ربط دارد.
اگر یک نفر آمار بگیرد از حوزه قضاییه، بیشتر مراجعاتی که خانم ها به دادگاه میکنند در دوره پریود هست یعنی تحملی که در دوره طهارتشان از فشارهای روانی همسرشون دارند، در دوره پریود دیگر آن قابلیت از بین میرود و به نظرشان میرسد دیگر به این زندگی خاتمه بدهند. یکی از دلایلی در حکم های طلاق هست این است که در یک روز، فوری انجام نشود برای این است که خانم بتواند این سیر را طی کرده باشد.

شکنندگی:
هم بالاست در برابر تلنگرهای کوچک هم واکنش های شدید به خرج میدهد. اینقدر که ما به والدینی که دختر جوان را دارند. توصیه میکنیم که اگر دختر شما با پسر یک ساله شما در گیر شد. اونی که باید محکومش کنید بچه پسر یک ساله هست، دختر نوجوان که در پریود هست را اصلا توبیخ نکنید. چرا؟ چون به بچه که تشر میزنیم با یک شکلات و بغل و نوازش بر میگردد. اما دختر نوجوان دیگر امکان دارد تا آخر زندگیش ما را والد خود حساب نکند.

احساس بهانه جویی:
مخصوصا در مواردی که از قبل چیزی می خواسته بخرد وآقا نخریده . معمولا مواردی که در زندگی کم گذاشته شده در این دوره مذاکراتش انجام میشود. اصلا دیدید خانم آمده است برای شکایت، حس میکنید امشب میخواهد به یک چیزی گیر بدهد.

کج خلقی:
خلق آرامی نیست واین را انتخاب نکرده و تحت تاثیر علائم روانی پریود هست. کج خلق یعنی نمیخواهد شما تحریک را وارد کنید تا او شکنندگی را نشان دهد.حتی در امورات مربوط به خودش هم خلق آرامی ندارد. مثلا دارد غذا درست میکند. این لپه ها هم پخته نمیشود... یعنی روان سیر آرامی ندارد بدون اینکه تحریکی باشد.

خب، حالا وقتی شما مجموع این علائم را بگذارید، متوجه میشوید در برابر اینها جنس مرد به یک برخورد یک تکلیف اساسی هدایت میشود. خیلی مهم است که وقتی خانم در مقطع پریود هست رفتار آقا بر مقطع پریود خانم جیست؟ توام با انتظارات مکرر، تنش های رفتاری، اعتراض... میتواند خیلی شدید یک زندگی را متزلزل کند. در حالیکه اگر آقا رفتارش در این مورد رفتار رعایت باشد. خانم وقتی که از این دوره خارج شود قصد اساسی اش جبران است. یعنی افزایش خدمات، افزایش عنایت، افزایش تحمل به فشارهای زندگی.محصولاتی که شما به یک زندگی احتیاج دارید. در حالیکه اگر شما برخورد و رفتارتون در پریود آزار و فشار باشد بعد از اینکه خانم از این دوره خارج شد باز الزاما میخواهد به جبران بپردازد، جبران خانم در آزار و فشار چه خواهد بود؟ کمترینش این است که به برخورد رفتاری، عدم رعایت از زندگی، اعتراض به رفتارهای مرد میپردازد. بعد میبینید موضوعی که مال دو هفته پیش است حالا اون حرف را کشیده بیرون و میگوید همین الان باید بری به مادرت بگویی باید عذر بخواهد. یا حتی موضوعاتی که صحبت کرده بودید ، فکر کرده بودید تمام شده است دوباره شروع میکند. چرا؟ چون آزار و فشار یک حس جبران در زن را ایجاد میکند. پس خیلی مهم است مرد در پریود چه رفتاری انجام بدهد. یک مرد معقول رفتارش رعایت است. که از اطلاع ناشی میشود. خانمها علاقه ای برای اطلاع دادن این وضعیت به مردشان ندارند. چون خودشان از این وضعیت احساس خوبی ندارند. در جامعه عمومی زنان به دوره پریود گفته میشود دوره مریضی.درحالیکه پریود سلامت است و اگر کسی نداشته باشد بیمار است و مهم است که باید پیگیری شود.(ادامه دارد...)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟