homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
انسانها زود پشیمان می شوندگاه

انسانها زود پشیمان می شوندگاه

انسانها زود پشیمان می شوند
گاه از گفته هایشان
گاه از نگفته هایشان
اما سراغ ندارم کسی را
که از مهربانی پشیمان شده باشد
زیرا که مهربانی
منطقی ترين گفت و گوی زندگیست


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟