turned_inصفحه اصلی contactsمشاوره ها mode_editمقالات recent_actorsدوره های آموزشی
verified_userاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی 99
verified_userایده ها
انسانها زود پشیمان می شوندگاه

انسانها زود پشیمان می شوندگاه

انسانها زود پشیمان می شوند
گاه از گفته هایشان
گاه از نگفته هایشان
اما سراغ ندارم کسی را
که از مهربانی پشیمان شده باشد
زیرا که مهربانی
منطقی ترين گفت و گوی زندگیست

نظرسنجی

نظر شما درمورد این پست چیست؟