باسلام خیلی کانال خوب و آموزنده ا

باسلام خیلی کانال خوب و آموزنده ای دارین من دوران عقدرو دارم سپری میکنم ووقتی مطالب دوستان رو میبینم طرز برخورد صحیح با خانواده همسرم وشوهرم رو یاد میگیرم؛ یه نصیحتی به دوستان دارم که موقعی که فکر میکنن همسرشون ازلحاظ مالی توی فشار هستن درکشون کنن مطمئن باشن که اگه همسرشون بتونه اولین فرصت جبران میکنه صبوری و لطف همسرشو


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟