سوال: سلام . من نمیتوانم جلو

سوال:
سلام . من نمیتوانم جلوی زبام را بگیرم و وقتی با خانواده ام و خصوصا مادرم بحثم میشود تا آخرین لحظه جوابشان را میدهم و مادرم همیشه ازمن میرنجد.باور کنید من بلافاصله بعد از بحث از کارم پشیمان میشوم و معذرت خواهی میکنم اما کار از کار گذشته. راهنمایی ام کنید لطفا

پاسخ:
یک تمرین بسیار مناسب برای اصلاح پرخاشگری زودرس ، تمرین مقاومت در خویش است برای تقویت این تمرین می توانید برای خودتان از قبل برنامه تنبیهی تنظیم کنید مثلا در شرایط آرامش مشخص کنید که اگر به هر دلیلی دچار پرخاش و تندی شدید ،‌ جریمه ای که برایتان سخت و مشکل است را بجا بیاورید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟