اگر می خواهی از بانویت عکس بگیری،

اگر می خواهی از بانویت عکس بگیری،</div

اگر می خواهی از بانویت عکس بگیری،
نگو لبخند بزن
بگو دوستت دارم
و ببین لبخندش چقدر
قشنگ تر می شود


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟