سوال:سلام؛ می خواستم من را را

سوال:
سلام؛ می خواستم من را راهنمایی کنیدکه چطوری بدبینی مادرم با همسرم درست کنم ومثل دوتا دوست شوند.

نظر شما درمورد این پست چیست؟