سوال:سلام؛ می خواستم من را را

سوال:
سلام؛ می خواستم من را راهنمایی کنیدکه چطوری بدبینی مادرم با همسرم درست کنم ومثل دوتا دوست شوند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟