باسلام به همسفرهای بهشتی؛ توصیه ای

باسلام به همسفرهای بهشتی؛ توصیه ای

باسلام به همسفرهای بهشتی؛ توصیه ای که به دوستانم دارم اینه که هیچوقت از گفتن جمله ی "دوستت دارم " ابا نداشته باشید ودریغ نکنید چون واقعا مجعزه می کنه. موفق باشید.

(دانشجوی دانشگاه افسری/آقا


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟