در دریای پرتلاطم زندگیهمیشه م

در دریای پرتلاطم زندگیهمیشه م

در دریای پرتلاطم زندگی
همیشه موجی را می‌توان یافت
که اگر با آن حرکت کنید
شما را به ساحل خوشبختی برساند.

روز خوبی داشته باشید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟