وقتى در خانه هستيد طوری با همسرتان ر

وقتى در خانه هستيد طوری با همسرتان ر

وقتى در خانه هستيد طوری با همسرتان رفتار کنید که بین بودن و نبودنتان در خانه بتوان فرق گذاشت.

زن ها از داشتن هم صحبت لذت میبرند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟