homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionآخرین اخبار ازدواج دانشجویی۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
حیفم آمد که در این روز دل انگیز خدا

حیفم آمد که در این روز دل انگیز خدا</d

حیفم آمد که در این روز دل انگیز خدا
گره کوچکی از قلبی را
به سرانگشت دعا وانکنم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟