homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
همسر عزیزمیک شاخه گل یک دنیا م

همسر عزیزمیک شاخه گل یک دنیا م

همسر عزیزم
یک شاخه گل یک دنیا مهربانی
به تو که هم گلی و هم مهربانی

با تو چه حس خوبی دارم...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟