سوال: باعرض سلام و خسته نبا

سوال:
باعرض سلام و خسته نباشید.بنده تودوران عقد هستم واکثرخرجای همسرموخودم دادم و خانوادش انگارکه هیچ وظیفه ای ندارن و اگ من هم ندم خانومم ازحقوق خودش خرج دانشگاه و پوشاک و... میده و اصلا جایی برای پس انداز نداریم. خیلی نگران و ناراحتم اما به روی خانومم نمیارم. چکنم؟

پاسخ:
تامین مخارج زن در دوران عقد به عهده پدر و خانواده اوست و حمایت های مرد از همسرش در این دوران ، هدیه محسوب می شود و زن نباید انتظاری داشته باشد و این را جزو توقعات خود قرار ندهد اما عنایت های مرد در این دوران خیلی برای زن شیرین و انس آفرین است بشرط آنکه با میل و آمادگی خود انجام بدهد نه اینکه از روی اجبار زن یا فشار وی صورت بگیرد این توضیحات را خانمتان ببیند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟