سوال:سلام چگونه از سلامت حضور همس

سوال:
سلام چگونه از سلامت حضور همسرمان یا دختر مورد علاقه مان در شبکه های اجتماعی مطلع شویم؟؟

پاسخ:
نیازی به چنین کاری و چنین تجسسی نیست بلکه لازم است در جریان خواستگاری در خصوص اعتقاد و موضع خودتان به این موضوع ، توضیح روشنی بدهید .امتیاز شما به این مطلب کدام است؟