سوال:با سلام تحقیقات در امر ازدوا

سوال:
با سلام تحقیقات در امر ازدواج چه جایگاهی دارد و آیا اگر با جلسات خواستگاری به اطمینان از انتخاب برسیم باز تحقیقات ضرورت دارد؟ کیفیت این تحقیقات را شرح میدهید و اینکه مناسب میبینید تا از خانم مورد نظر در خصوص منابع تحقیق کمک گرفته شود مثلا از بین دوستان همسایگان و فامیل چند نفر را برای تحقیقات به بنده معرفی کنند؟ موفق و سربلند باشید.

پاسخ:
تحقیقات عمدتا نقش کمکی دارند نه تعیین کنندگی یعنی تحقیقات بیشتر نتیاج منفی اش قابل اعتنا هستند تا نتایج مثبتش جامعه عادت دارد و درست می پندارد که اگر اطلاعاتی در خصوص اشکالات جدی رفتاری آدمها دارد در جریان تحقیقات مخفی کند چون معتقد است : اولا در امر خیر کمک کند پیش برود! و ثانیا گمان می کند با ازدواج آن مشکل مرتفع می شود ! پس نتایجی مثل : خوب است . ما مشکلی ندیدیم و ... ارزش تشخیصی ندارد اما نتایجی که معرف اشکالات وی هست (‌اطلاعات منفی )‌ قابل اعتناست که باید با مصاحبه های تکمیلی و گسترش تحقیقات به صحت و سقم آنها پی برد نه تنها مناسب است که ضروری ست از خود فرد بخواهیم از میان خانواده و دوستان و همسایگان کسانی را معرفی کند . آنگاه در جریان تحقیقات علاوه بر آنهایی که معرفی کرده اند ،‌ بخواهیم که همانها کسان تازه و دیگری را معرفی کنند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟