سوال:با سلام و عرض خسته نباشید لطف

سوال:
با سلام و عرض خسته نباشید لطفا راهنماییم کنید چطور موضوع جدایی پدر و مادرم (که 10 سال پیش اتفاق افتاده) را با خواستگارم که از این قضیه اطلاعی نداره در میان بگذارم چه زمانی، چطور و با چه ادبیاتی این موضوع را باید مطرح کنم؟ خودم بهش بگم یا یه واسطه بگه بهتره؟

پاسخ:
خودتان به خودش و در جریان جلسه خواستگاری بعد از آنکه در مشاهده اولیه نظرش مساعد بود و قصد پیگیری داشت بگویید و برایش توضیح بدهید که علت اینکه در ابتدای امر نگفته اید قصدتان پنهانکاری نبوده است و در صورت جدی شدن تصمیم مرد ، قصد بیان موضوع را داشته اید خیلی راحت و معمولی و بدون مقدمه چینی و آیا بگویم آیا نگویم ، خبر جدایی را بدهید و در مورد علتش توضیح دهید و بخواهید هر سئوالی دارد در این خصوص مطرح کندامتیاز شما به این مطلب کدام است؟