سوال: سلام1- آیا این دیدگاه من صح

سوال:
سلام
1- آیا این دیدگاه من صحیح هست که اگر برای خواستگاری رفتم و مهریه مثلا 50 سکه گفتند و با توجه به اینکه یکی از دوستام 14 سکه داده برای مهریه داده من فکر کنم زندگی انها منحصراً بهتر از من هست ؟ یا نه؟
2- درباره مهریه چطور و چگونه و چه بگوییم تا طرف راضی به مهریه 14 سکه یا مهریه کم و سبک شود؟
3- دختری به من پیشنهاد شده که هم سن خودم 28 سال دارد به نظرتون اگر کفویت در مسائل داشتیم قبول کنم یا سن کمتر را قبول کنم؟

پاسخ:
اولا من معتقدم شما با این سئوالاتتان لازم است از نظر وسواس فکری و یا حساسیت زیاد مرتبط با مسایلتان یک ویزیت دقیق و مفصل بشوید و بعد تصمیم به تشکیل زندگی مشترک بگیرید اما سئوالاتتان :
1 - دیدگاهتان غلط است . در مهریه باید مبنای مرد اولا توانایی و سپس فرهنگ سازی ونهایتا گشاده دستی باشد . و قصدش از مهریه سبک فرار از تعهد نسبت به زندگی نباشد
2 - اگر شما در توضیحاتتان نشان بدهید که روحیه تان قواعد سه گانه فوق است زن و خانواده اش مخالفتی ندارند . چون بیشتر تمرکز والدین دختر بر تعیین مهریه های زیاد علاوه بر آن چشم هم چشمی ، ناشی از نگرانی شان نسبت به بقای زندگی دخترشان و امنیت ازدواجش است
3 - برای 29 سالگی شما از دختر 25 سال خوب است تا هم سن و حتی بالاتر از سن خودتان


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟