سوال: سلام، در خصوص مهریه آیا خود

سوال:
سلام، در خصوص مهریه آیا خود دختر و پسر باید صحبت کنند یا بزرگتر ها؟ به شکلی باید عمل کرد ؟ و مهریه مطلوب به نظر شما چگونه هست ؟

پاسخ:
مهریه چند مسئله دارد :
1 - نگاه دینی / در نگاه دینی همین بس که پیامبر فرمود مهریه سنگین در نظر من منفور است و فرمود وقتی مرد مهریه سنگین می پذیرد کینه ای از دختر در دلش ظاهر می شود که بیرون نمی رود
2 - نگاه فرهنگی / در نگاه فرهنگی هم همین بس که حضرت آقا برای اشاعه معروف و تغییر رفتار در عرف جامعه ، عقدهای بالای 14 سکه را خطبه خوانی نمی کند
3 - اعتماد و دوام زندگی / یکی از ابزارهایی که مرد و زن را در حفظ زندگی ترغیب می کند مهریه است که متعادل بودن آن مهم است . من در بررسی هایم دیده ام که مهریه تا 50 عدد براحتی پرداخت شده است ، بین 50 تا 100 عدد با زحمت داده شده است و در موارد بالای 100 عدد ، مرد در مواقعی که قصد ترک زندگی را داشته است چنان فشاری وارد کرده است که دختر و وخانواده اش ناگزیر از بذل آن شده اند و به هیچ مبلغی دست نیافته اند
4 - از نظر شرعی و قانونی / مهریه دین و عندالمطالبه است . پس مرد باید مبلغی را تعهد کند که قصد و امکان پرداخت آن را داشته باشد در جلسه خواستگاری باید از دیدگاه و میل و قصد خود در مقدار مهریه گفتگو کنید.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟