سوال: با عرض سلام.سالهاست که اعتما

سوال:
با عرض سلام.سالهاست که اعتماد به نفس ندارم،به عنوان مثال در دوران تحصیل از اینکه از معلم سوال کنم خصوصا در جمع پرهیز میکردم،با اینکه دوست دارم شاد و فعال باشم ولی خیلی بیحوصله هستم و حوصله ارتباط بر قرار کردن را ندارم،به دلیل اینکه اعتماد به نفس ندارم و بی حوصله ام،در ضمن تنبل و بی حو صله ام هم هستم.لطفا مرا راهنمایی کنید

پاسخ:
باسلام برای داشتن اعتماد به نفس باید خود را در هر آنچه که در شما ترس و تردید ایجاد می کند قرار دهید. به عنوان نمونه باید این قدر مقابل جمع و در جمع صحبت کنید و با ترس خود مواجه شوید تا به تدریج ترستان بریزد و اعتماد به نفس تان بیشتر شود.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟