سوال: سلام. مدت یک سال با پسری دوست

سوال:
سلام. مدت یک سال با پسری دوست بوده ام و متوجه شدم که از لحاظ اعتقادی و فکری بهم نمی خوریم بنابراین سعی کردم این رابطه را تمام کنم ولی او می خواهد به خواستگاریم بیاید و گفته که من دختر ایده الش هستم وقتی سر عدم تفاهم اعتقادی صحبت کردیم گفت که حاضر است هر اخلاق و رفتاری که من نمیپسندم را در خود تغییر دهد و حتی نماز بخواند.با توجه به اینکه از دیگر جوانب مشکلی ندارد آیا باید سعی کنم که اعتقادات او را تغییر دهم؟


پاسخ:
با سلام بدون هیچ تردیدی این شخص فرد مناسبی برای ازدواج نیست و یکی از اصول اصلی که در ازدواج مطرح است این است که هرگز نباید به وعده ها اعتماد کرد. هر چقدر ایشان قول محکمی بدهد اطمینان داشته باشید که کمتر از یک سال بعد از ازدواج همه قول ها فراموش می شود به روز اول برمی گردد. باید ببنید آیا ایشان را همین الان به فرض اینکه هیچ تغییری نکند می توانید انتخاب کنید یا خیر. بنابراین مجدداً تأکید می کنم هرچه ایشان اصرار کرد یا قول داد زیر بار نروید و یقین کنید که این ازدواج در صورت شکل گیری بعدها برایتان پشیمانی جدی خواهد داشت.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟