سوال: من دختری 22 ساله هستم خواستگا

سوال:
من دختری 22 ساله هستم خواستگارانی داشته ام که بعد از جلسه اول دیگر نیامدند و مادر و پدرم می گویند تو مقصر هستی ، ملاک هات اشتباه است و... ملاک هام : به غیر از اعتقادات و صداقت و.. اینکه می خواهم کارشناسی ارشد را ادامه بدم می خوام اجتماعی باشم برای جامعه ام فرد مفیدی باشم، به کشورم خدمت کنم ، و در زندگیم احساس موثر بودن و مفید بودن داشته باشم . اما مادر و پدرم می ترسند که گزینه هایم را از دست بدم و سنم زیاد شود واقعا دیگر تصمیم گرفته ام که دیگه صحبت نکنم تا اینقدر بعد از جلسه به من سرکوفت نزنند که خواستگار را پراندی ؟

پاسخ:
با سلام ملاک اعتقادات و صداقت هیچ مشکلی ندارد. به شرط آنکه در واجبات و مسلمات باشد و به مستحبات و مسایلی مثل آن گیری ندهید، اما در مورد ادامه تحصیلاتان بسیار اشتباه می کنید اولویت با ازدواج شماست نه ادامه ی تحصیلتان اگر فرد مناسبی آمد که صرفاً با ادامه تحصیل شما مخالف بود حتماً باید به ایشان پاسخ دهید و اگر به غیر از این عمل کنید من به شما اطمینان می دهم که در آینده پشیمان می شوید. مفید و مؤثر بودن خوب است ولی اولاً محدود به ادامه تحصیل و کار در رشته ی تحصیلی نمی شود، ثانیاً به شرطی که اولویت های مهم تری مثل ازدواج را تهدید نکند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟