سوال: سلام. یه دوستی دارم که در جری

سوال:
سلام. یه دوستی دارم که در جریان جزوه گرفتن باپسری دوست شد، حدود 2ماه باهم خوب بودن در این فاصله پسره چندین بار بهش گفته که دوسش داره و خلاصه باهم خاطرات خوبی دارن بعد از این 2ماه یکدفعه پسره به ظاهر بدون هیچ دلیلی اخلاقش عوض شد دوستم چندین بار تا حالا علت را پرسیده وهر بار او می گفته که منظوری نداشته وشما اشتباه متوجه شدی تا این که چند هفته پیش بهش اس زد و ازش عذر خواهی کرد وبهش گفت ازم راضی باش.با وجود تمام بدی هایی که پسر در حقش کرده ولی دوستم هنوزم دوسش داره ومیگه پسرظاهرسنگین ومتین داره.دوستم همیشه تو دانشگاه دنبالش می گرده.دوستم هنوزم خیلی دوسش داره به نظرتون چه کار کنه؟میخواد بازم دلیلش را بپرسه فایده ایی داره یانه؟


پاسخ:
با سلام اکنون می دانید که بدون هیچ تردیدی این دوستی و رابطه غلط است. اگر ایشان از این ارتباط قصد ازدواج دارد رسماً اقدام کند و در غیر این صورت این رابطه جزء اینکه شما را روز به روز وابسته کند و به دنبال آن آسیب روحی جدی به شما بزند هیچ نفعی ندارد. اگرچه در این روزهای ارتباط حس خوبی داشته باشید. این چند روزی که اخلاق او عوض شد شما دیدید چقدر از لحاظ عاطفی اذیت شدید اطمینان داشته باشید چند وقت بعد که به طور کامل این رابطه قطع شود( که این پسر قطعاً چنین کاری می کند) به شدت آسیب می بینید. بنابراین به دوستتان بگویید با عقل خود نه با عاطفه تصمیم بگیرد و خودش این رابطه را قطع کند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟