سوال: ﺑﺎﺳﻼﻡ ﻭﺍﺣﺘ

سوال:

ﺑﺎﺳﻼﻡ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﺁﯾﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺪﻑ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ اهداف ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮﺩ؟ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ.ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮﺍﯼﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ هدف ﻣﯽ‌ﺗﻮﻧﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ ؟ ﺍﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ یکﺑﺎﺭ ﺍﺭﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺍﯾﺪﻩ ﺍﻝ ﺩﺭ ازدواج ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﻪ؟! ﺑﺎﺗﺸﮑﺮ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧ

پاسخ:

باسلام
1- بله برای هر هدفی تعیین زمان و ضرب العجل خوب است منتها همیشه هم این ذهنیت را داریم که در صورت عدم تحقق خواسته در زمان مورد نظر حتماً خیر و صلاح ما آن زمان نبوده است.
2-اقدامات شما اول دعا و درخواست جدی از خداوند، دوم محبت فوق العاده به والدین خصوصاً مادر، سوم پاکی و پرهیز از انچه آلودگی اخلاقی رفتاری محسوب می شود. چهارم اعلام آمادگی و سپردن کار به افرادی که امین و خیرخواه هستند.
3-خواستن ایده آل هیچ مانعی ندارد اما اگر در این زمان شخصی آمد که نمره ی قبولی داشت رد کردن آن برای آنکه فرد بهتر وممتازتری بیاید که به ایده آل ما نزدیک است بسیار غلط است. ایده آل را طلب می کنیم ولی به آنچه روزی مان شد شاکریم.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟