سوال: با سلام و احترام

سوال:

با سلام و احترام جوانی هستم 29 ساله و مجرد خیلی غرور دارم از بچگی همراه من بوده ! راهنمایی ام کنید چه کنم تا بتوانم تمرین کنم غرورم را کنار بگذارم .

پاسخ:

با سلام از اینکه به دنبال اصلاح و ضعف های اخلاقی و رفتاری خود هستید باید شما را بسیار تحسین کرد. برای درمان غرور باید عکس رفتارهای افراد مغرور را انجام دهید و تواضع را تمرین کنید. چند پیشنهاد:
1- تقدم در سلام داشته باشید.
2-خدمت و پذیرایی در مجالس و محافل مختلف بسیار مؤثر است.
3- امر و نهی نکنید، دستور ندهید.
4- کارهای شخصی تان را خودتان انجام دهید واز کسی چیزی نخواهید و توقعی نداشته باشید.
5- در کارهایتان بسیار مشورت کنید و مدام متواضعانه ار والدین تان بخواهید که شما را نصیحت کنند.
6- مراقب باشید در هر زمینه ای اظهار نظر نکنید.
7-از بحث و جدل و مشاجره به شدت پرهیز کنید.
8-با افرادی که احساس می کنید از لحاظ فکری، مالی و ... ضعیف ترند معاشرت کنید. به خانه شان بروید و در مجالس شان شرکت کنید.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟