چگونه با مادر شوهرم رفتار کنم؟

چگونه با مادر شوهرم رفتار کنم؟

راهکارهای رفتار با مادر شوهر:


16.در جمع حرمت او را بیشتر از سایر مواقع حفظ کنید و جلوی پایش بلند شوید.

17.از هدایایی که از او میگیرید تشکر کنید.بدانید که او دوست دارد شما را در لباسی که برای شما خریده است ببیند.

18.هرگز نزد فرزندان از او غیبت نکنید و از محبت های او حرف بزنید. به بچه ها یاد دهید همواره احترام او را نگه دارند.

19.در جمعی که هم شوهر و هم مادرش حضور دارند مادرش را مقدم بدانید .

20.همیشه حد و مرزی برای صمیمیت با خانواده شوهر خود قایل شوید.زیاد رفت و آمد نکنید تا انتظارات آنها از شما بیشتر شود.

21.هرگز مانع رفتن شوهرتان به تنهایی به منزل پدریش نشوید.

22.هرگز در اولین دیدار شستن ظرفها را به عهده نگیرید. این کار بعدها به عنوان وظیفه تان تلقی میشود.

23.هرکاری که امروز انجام میدهید،چند ماه دیگر به عنوان وظیفه شما تلقی میشود.پس مراقب کارهایتان باشید.

24.مادر شوهرتان با شما هم سن و سال نیست. پس همواره احترام او را حفظ کنید و در شوخی کردن با او حد و مرز خاصی داشته باشید.

25.برای اینکه عزیز باشید نباید همیشه در دسترس باشید.

ادامه دارد ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟