سوال: سلام. من 17 سال دا

سوال:

سلام. من 17 سال دارم حدود 4 سال پیش به بیماری وسواس دچار شدم از 4 سال پیش تا حالا نه به صورت یکسره ولی بعضی مواقع دچار شک می شوم این شک هم در مسائل دینی است و به تازگی به کار هایی که دیگران زود از کنارش می گذرند حساس می شوم و از فکرم بیرون نمی رود. لطفا من را راهنمایی نمایید.

پاسخ:

سلام درمان همه ی وسواس ها بدون استثناء بی اعتنایی است و هیچ راه حلی جز این هم ندارد. شما تصور کنید مزاحمی زنگ خانه ی شما را می زند اگر اعتنا نکنید و ذهن خود را به موضوع دیگر مشغول کنید و یا به کاری دیگر مشغول شوید آن مزاحم پس از چند بار زنگ زدن می رود ولی اگر در را باز کنید وقتی او متوجه می شود که شما خانه هستید شما را رها نمی کند و دستش را روی زنگ قرار می دهد. از این پس هر فکر وسواس گونه یا شک و تردیدی برایتان پیش امد بلافاصله ذهن خود را به موضوعی دیگر معطوف کنید و مشغول کاری دیگر شوید. هر چقدر هم این فکر مزاحم شما را اذیت می کند به آن اعتنا نکنید اگر در آنچه گفتم جدیت به خرج دهید و پافشاری کنید مسأله پس از مدتی برای همیشه مرتفع می شود. ولی اگر به شک و وسواس تان اعتنا کنید مطمئن باشید روز به روز بدتر می شوید.


ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!