سوال: با سلام 28 سال سن دارم و با دخ

سوال:
با سلام 28 سال سن دارم و با دختری جهت ازدواج از طریق خواستگاری سنتی آشنا شدم . ایشون از یک شهر و استان دیگر هستند. با و جود میل قلبی به این از دواج به خاطر مخالفت خانواده دو دل شدم. علت مخالفت خانواده ام قومیت متفاوت و ظاهر این خانواده که سبزه تیره هستند میباشد.

پاسخ:
سلام صرف تفاوت قومیت و یا ظاهر هرگز نباید مانع ازدواج شود گاهی ممکن است دو خانواده در شهر متفاوت و با فرهنگ متفاوتی ازدواج کنند اما از لحاظ فکری و فرهنگی به یکدیگر نزدیک باشند. از طرفی هم می تواند دو خانواده همسایه هم باشند اما به هیچ عنوان کفویت فکری و فرهنگی نداشته باشند. اگر شما احساس می کنید دو خانواده از لحاظ فکری و فرهنگی به یکدیگر نزدیک اند، زبان یکدیگر را متوجه می شوند و می توانند با هم ارتباط برقرار کنند این ازدواج مانعی ندارد. برای این منظور از نفر سومی که مورد وثوق و اعتماد خانواده تان است بخواهید که با خانواده ی شما صحبت کنند و ایشان را متقاعد کنند. اگر با همه ی این تلاش ها باز خانواده ی شما مخالف این ازدواج بودند دیگر اقدام نکنید چرا که این ازدواج دیگر به خیر و صلاح شما نیست.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟