سوال: سلام من پسری در

سوال: سلام من پسری در

سوال:

سلام من پسری در سن ازدواج هستم. از آنجایی که به نقش توکل در ازدواج اعتقاد دارم دائم برای اینکه چه دعایی کنم فکر می کنم با اینکه موارد زیادی به ذهنم می رسد اما نمی دانم کدامیک برای زندگی آینده ام مهمتره،
خواهشمندم مرا راهنمایی کنید که دعا کنم که همسر آینده ام چه ویژگی هایی داشته باشد و چه دعایی کنم که ازدواج موفقی داشته باشم .

پاسخ:

باسلام؛ سه معیار اصلی انتخاب همسر عبارت است از:
1) عقیدۀ صحیح و سالم
2) اخلاق و روحیۀ حق پذیری
3) کفویت و تناسب
بنابراین دغدغه و جستجو و دعایتان باید شخصی باشد که چنین ویژگی هایی داشته باشد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟