سوال: با سلام براي خوا

سوال:

با سلام براي خواهرم با شرايط زير خواستگار آمده لطفا كفيت يا عدم كفيت را معلوم كنيد
خانواده پسر: پدر سنگ كار + مادر خانه دار + 5 فرزند پسر كه مشاغل : نقاش ساختمان + در و پنجره ساز + پخش مواد غذايي+ استخدام شرکت و پسر مورد نظر ليسانس مكانيك و در حال حاضر آتش نشان
خانواده ما: پدر بازنشته ارتش+مادر خانه دار+ يرادر يزرگ ليسانس كارمند وزارت دفاع + يك خواهر ليسانس معلم + يك خواهر ليسانس خانه دار+ خواهر مورد نظر فوق ليسانس+ برادر ديپلم دفتر بيمه + من دانشجو ليسانس، دين در يك سطح هر دو تا حدوي متدين و چادري و مطلب ديگر آشنايي اين دو بدون اطلاع خانواده ها حدود سه ماه، البته ميشه گفت دوستي نبوده يعني توي خونواده ما تا حالا از سمت دختر رابطه دوستي نداشتيم.

پاسخ:

با سلام بخش عمده ای از آنچه نوشته اید ارتباطی به کفویت ندارد. اینکه آنها مشاغل آزاد دارند و شما تحصیلات دانشگاهی دارید اهمیتی ندارد در واقع کفویت تحصیلی ملاک ازدواج نیست بلکه باید کفویت فکری و فرهنگی باشد. شما باید ببینید این دو نفر و دو خانواده از لحاظ فکری به هم نزدیک اند آیا دو خانواده می توانند با هم بنشینند و گفتگوی مشترکی داشته باشند همین که از لحاظ فکری به همدیگر نزدیک باشید کفایت است منتها باید مراقب باشید که این دختر خانم روحیه ی پذیرش و تسلیم داشته باشد و بعدها خود وخانواده را به سر شوهر و خانواده اش نکوبد و یا همین برتری اندک مالی را اسباب سرکوفت و تحقیر نکند. ما براساس آنچه گفتیم عدم کفویت و تناسبی نمی بینیم و اگر این زندگی خطری برایش متصور باشد از ناحیه ی خواهر شما است که شوهرش و خانواده اش را همانگونه که هستند نپذیرد و احساس تفوق وبرتری داشته باشد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟