سوال: ثروت و پول چقدر

سوال:

ثروت و پول چقدر در زندگي زناشويي تأثيرگذار است؟ چرا امروزه عشق جاي خودش را به پول و ثروت داده است؟

پاسخ:

ثروت هرگز تأثیری در موفقیت یک ازدواج ندارد و به هیچ عنوان یکی از ملاک‎های انتخاب همسر نیست. درباره‎ی مسایل مالی مهم این است که خواستگار شما اهل کار و فعالیت باشد و جوهره‎ی کار کردن داشته باشد و فردی تنبل، بی‎کار و یا وابسته به کمک پدر نباشد. آنچه اهمیت دارد ایمان و عقیده‎ی صحیح و سالم، اخلاق خوب و کفویت و تناسب است. اینکه بعضی از خانواده‎ها ثروت و درآمد خوب را جزء معیارهای انتخاب همسر تلقی می‎کنند صرفاً به دلیل ناآگاهی است.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟