سوال: سلام پسری 28 ساله هستم،جهت از

سوال:
سلام پسری 28 ساله هستم،جهت ازدواج با یکی از اقوام نزدیک،از نظر مذهبی اقتصادی علایق تفریحات و... هم کفو هستیم اما چهره(ظاهر) ایشون اصلا به دلم نمی نشیند.آیا ازدواج با ایشون رو به صلاح میدانید؟ دچار سردرگمی شدم که نکند به خاطر ظاهر،باطن را فدا کنم،از طرفی با چهره ایشون به دلم نیست. آیا ازدواج با ایشون رو به صلاح میدانید؟


پاسخ:
باسلام؛ اینکه می خواهید طرف از نظر ظاهر به دلتان بنشیند اشکالی ندارد منتها چند نکته را در ذهن داشته باشید: اول اینکه اجازه بدهید جلسات بیشتری با یکدیگر صحبت کنید چرا که همین گفتگوها آرام آرام می تواند مهر ایشان را به دل شما بنشاند. دوم اینکه اصلاً در ذهن تان این فکر نباشد که چهرۀ او از نظر دیگران چگونه است. چرا که ما گاهی اوقات ممکن است کسی را با همان چهره ای که دارد بپذیریم ولی بیشتر نگران این هستیم که دیگران وقتی ما را با هم ببینند چه قضاوتی می کنند و چه نظری در مورد ایشان و چهرۀ ایشان دارند. سوم اینکه کمتر به جزئیات بپردازید و سعی کنید این دل نشینی را به طور کلی نگاه کنید یعنی باید مجموعۀ سلیقه ها، رفتارها، حرفها، لحن و بیان و ظاهر ایشان به دل تان بنشیند نه اینکه صرفاً به چهرۀ ایشان تمرکز کنید. چهارم اینکه یادتان باشد فقط ایشان باید تا حدودی به دلتان بنشیند و لزومی ندارد همین ابتدا به ایشان علاقه و تمایل فراوان داشته باشید. یعنی اینجا دنبال عشق نگردید. اما با همۀ اینها اگر با جلسات متعدد و گفتگوهای بیشتر این دل نشستن رخ نداد دیگر این ازدواج به مصلحت نیست.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟