سوال: با سلام،خواستگاری دارم که ا

سوال:
با سلام،خواستگاری دارم که اینترنتی آشنا شدیم و باخانواده برای خواستگاری اومدن من میخوام همسر مقید و باایمانی داشته باشم، اما یک موضوع اينکه میگن گاهی حجم کاریشون اونقد زیاده که نماز رو فراموش میکنن اما بعد اینکه یادشون میاد عذاب وجدانی می گیرن که تا قضاشو نخونن راحت نمیشن و ديگری، نوع آشنایی مون، این دو موضوع منو خیلی مردد کرده برای ادامه روند خواستگاری؟

پاسخ:
باسلام؛ نگرانی شما کاملاً به جاست. اولاً فضای آشنایی شما فضای موجهی نبوده و این برای آن آقا نگران کننده تر است چون دختران معمولاً در حضور و ارتباط با پسرها در فضای مجازی ته ذهن شان انگیزه ی ازدواج است اما در پسران معمولاً این موضوع کمتر است مگر اینکه به کسی از جهت عاطفی وابسته شوند و پیشنهاد ازدواج دهند. بنابراین همین که او در این فضا شما را پیدا کرده و پیشنهاد داده برای ما نشانه ی خوبی برای مقید و با ایمان بودن نیست. ضمن اینکه وفاداری او نیز زیر سؤال است. دوم اینکه فراموش شدن نماز به جهت کار زیاد نیز مطلقاً توجیه ندارد و این بهانه را کاملاً به دست انسان می دهد که نخواندن نماز را هر روز به مشغله ها و فراموشی ها ارتباط دهد. در مجموع برداشت بنده از آن چه که سوال کرده اید این است که ایشان از لحاظ اعتقادی فرد قابل قبول و موجهی نیست و اگر به دنبال ازدواج با فردی با ایمان و متعهد هستید باید به ایشان پاسخ منفی دهید. مراقب باشید قول و قرارها، رو دربایستی و وابستگی های عاطفی سبب انتخاب نادرست شما نشود.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟