إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله&nb

إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله&nb

إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله - سوره نور آیه 32

هرکس از ترس فقر ازدواج نکند نسبت به لطف خداوند بدگمان شده است. چرا که خداوند می فرماید: اگر آنان فقیر باشند خداوند از فضل و کرم خود بی نیازشان می کند - امام صادق (علیه السلام)

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!