پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم):

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم):

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): هرکس ازدواج کند نیمی از دین خود را حفاظت کرده.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟