homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
امام صادق(ع):همانا زن

امام صادق(ع):همانا زن

امام صادق(ع):

همانا زن گردن بندی است،

نیک بنگر چه گردن بندی را به گردنت آویزان میکنی.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟