سلام بر تو ای ایستاده‌ترین افتا

 سلام بر تو ای ایستاده‌ترین افتا

سلام بر تو ای ایستاده‌ترین افتاده!

پروردگارا! مرا توفیق شکر نعمت خود که به من و پدر و مادر من عطا فرمودی، عنایت فرما... (نمل -۱۹)
.
نعمت گریه بر حسین و یاران باوفایش بالاترین است!
آیا کسی را می‌شناسید که حاضر باشد این نعمت و لذت معنوی را با چیز دیگری معامله و معاوضه کند؟ من که نمی‌شناسم!
غرق در نعمت‌های خدا هستیم! قدر بدانیم!

التماس دعا!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟