ای کشتی نجات، نجاتم بده حسینتشنست

ای کشتی نجات، نجاتم بده حسینتشنست

ای کشتی نجات، نجاتم بده حسین
تشنست جان من، کمی آبم بده حسین

گویند عاشقان، که چراغ هدایتی
پس راه راست را تو نشانم بده حسین

صلی الله عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِالله الحسین...

عکاس تلاش کرده که ضریح مطهر رو به شکل کشتی به تصویر بکشهامتیاز شما به این مطلب کدام است؟