تا نقش تو در سینه ما خانه نشین شده

تا نقش تو در سینه ما خانه نشین شده

تا نقش تو در سینه ما خانه نشین شد
هرجا که نشینیم چو فردوس برین شد
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا

نظر شما درمورد این پست چیست؟