مادر شوهر


سؤال :

با سلام من و همسرم به دلیل ماموریت های گاه و بی گاه و طولانی همسرم تصمیم گرفتیم منزلمان را به واحدی در آپارتمان خانواده همسرم انتقال داده و آن را اجاره کنیم تا من تنها نباشم. خانواده همسرم هم بسیار مهربان و دلسوز هستند، بسیار به من رسیدگی می کنند و من دوستشان دارم. اما مادر همسرم دوست دارد که بیشتر وقتم را پیش ایشان باشم. تنها ایراد ایشان هم همین است چون موجب می شود که مدیریت زمانم از دستم خارج شود و به کارهایم نرسم. در عین حال چون مادر همسرم را بسیار دوست دارم نمی خواهم از من دلگیر شود. لطفا مرا راهنمایی کنید که چطور بدون ایجاد دلخوری بیشتر وقتم در منزل خودم بمانم. متشکرم


جواب :

سلام نشستن درخانواده همسرمشکلاتی دارد فقط ظفزت روانی خودتو افزایش بده به محض شرایط اماده شد جای مجزا بگیرد اونجا رواجاره بدید یک خیابون اون ورتر یک خونه اونرتر اجاره کنید

عکس مشاور
مشاور: حسین جواوی
مدیر طرح

email edu.javadi@yahoo.com

کلید واژه ها: