عشق وعلاقه


سؤال :

سلام آقای دکتر من از 12 سالکی به پسر خالم علاقه پیدا کردم وتا حالا که 16 سال دارم به کسی دراین مورد حرفی نزدم چند بار خواستم فراموشش کنم اما هرگز نمیتوانم حتی چند بار به خاطر او مریض شده بستری شدم احساس میکنم او نیز نسبت به من بی میل نیست ما بیشتر اوقات درکنار یکدیگر هستیم ولی فقط یک رابطه معمولی باهم داریم وزیاد باهم صحبت نمیکنیم میخواهم نظر شمارا نیز بدانم وبگوید چه کاری را انجام دهم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم دخترم این ارادت ها ناشی از مسایل نوجوانی ست و قابل اعتنا نیست درست این است که احساست را مدیریت کنی و نگذاری این خواستن ( که بخودی خود امری معمولی و طبیعی و ناشی از ویژگی های سنی ست ) برایت مسئله عمده و جدی شود

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت در نوجوانی