پنهان کاری دختر نوجوان


سؤال :

خواهر 14 ساله ام به شدت میل به پنهان کاری دارد. از مسائل بی اهمیت جاری در مدرسه تا موضوعات مهم تر را پنهان می کند. مثلا پیامک های موبایلش را دائم حذف می کند و این حذف کردن را به مادرم هم اطلاع داده. در حالی که هیچکس از اعضای خانواده موبایل و وسایل شخصی اش را کنترل و وارسی نمی کند... این پنهان کاری شاید الان چندان مهم نباشد؛ ولی آنچه مرا نگران می کند فاصله گرفتن از خانواده (به خصوص مادر) و پنهان کردن مسائل مهم و جدی و خطرناک از خانواده است


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم آنچه شما شاهد آن هستید پنهان کاری نیست ، میل به استقلال است که یکی از مطالبه های مهم و حیاتی در این سن است والدین بجای درگیر شدن با آن ، باید نشان بدهند که به این استقلال خواهی چقدر اهمیت و توجه نشان میدهند. و کافی ست به نوجوان بگویند همانطور که تو احتیاج به استقلال داری ، ما به عنوان خانواده ات محتاج امنیت از ناحیه تو هستیم . و برای یک زندگی مشترک و هم دلانه باید دو طرف نیازهای هم را تامین و درک کنند . یعنی : ما والدین استقلال تو را مخدوش نمی کنیم و به کارهایت سرک نمی کشیم . تو هم با این استقلالی که حقت است و ما مسئول تامین اش هستیم ، ذره ای ناامنی بوجود نیاور

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت در نوجوانی