نپذیرفتن مساله حجاب


سؤال :

سلام.سپاس فراوان از راهنمای شما.مشکل اکثر شاگردانم نپذیرفتن مساله حجاب است من چگونه انها را قانع کنم باتوجه به غالبا از خانواده غیر مذهبی ودائم السفر به هستند


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم یک اشتباه فاحش مربیان همین بود که خواستند آثار رفتارهای دینی را در عملکرد افراد ایجاد کنند ، در حالیکه هویت دینی مسئله اساسی انسان است توصیه اکید من این است که با دانش آموزانتان از من کیستم ؟، خرج چه کس و چیزی بشوم ؟، جهت گیری هایم کجاست ؟ مقصد و منزلم به چه منتهی می شود ؟ و هویت بخش هایی مثل این صحبت کنید و بگذارید شبهات و ایرادهایشان را بی هیچ نگرانی و با آرامش کامل مطرح کنند و شما پاسخ مستدل و متقن بدهید برای پاسخ های درست و خوب می توانید از آثار آیت الله صفایی حائری کمک بگیرید بخصوص کتاب \\\" صراط \\\" و \\\" حرکت \\\" و \\\" نامه های بلوغ \\\" آن مرد بزرگ تربیت و دین آثار این مرد خدایی را انتشارات لیله القدر قم منتشر می کند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت در نوجوانی