حجاب فرزند


سؤال :

دخترم 9 ساله است .اهل چادر گذاشتن است .نماز هم به اجبار می خواند.ولی اگر در جمعی بی حجاب برود (مخصوصا مدرسه) تحت تاثیر قرار میگیرد.همیشه از من میپرسد چرا بیشتر مردم اهل حجاب و نماز نیستند و من باید باشم


جواب :

بسم الله الرحمن الحیم اینکه دختر 9 ساله شما با این سئوال روبرو شود و نیز تحت تاثیر رفتارهای محیطی دیگران باشد امری بسیار معمولی و بدیهی ست و جای نگرانی ندارد . شما بجای حکم کردن و اصرار ورزیدن و یا خدایی نکرده تهدید و توبیخ کردن و فشار آوردن ، سعی کنید با زمینه انس به خداوند این سئوال مهم و جدی اش را توضیح دهید و اگر اینکاره نیستید به او پیشنهاد کنید از من در این مورد سئوال کند 09155011764

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت در نوجوانی