نوجوان


سؤال :

من یک پسر 14 دارم چکار کنم انگیزه درس خواندن پیدا کند؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم نوجوانی عمدتا دوره بی توجهی فرد به تکلیف است و نیاز مبرمی به هویت یابی دارد بسته آموزشی مرا با عنوان ملاحظات رشدی تربیت فرزند ببین تا با اطلاعات مربوط به نوجوان و نحوه مدیریت او آشنا شوی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت در نوجوانی